Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Tuszyn

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK CZYNNY

PONIEDZIAŁEK

PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

WTOREK

9:00 – 16:30

ŚRODA

PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

CZWARTEK

9:00 – 15:00

PIĄTEK

NIECZYNNE

SOBOTA

DWIE W MIESIĄCU (ZGODNIE Z WYKAZEM)

DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM

TELEFONU 513 – 811 - 004

---------------------------------------------------------

PSZOK CZYNNY W SOBOTY

9:00 -13:00

STYCZEŃ

13.01.2024

27.01.2024

LUTY

10.02.2024

24.02.2024

MARZEC

9.03.2024

23.03.2024

KWIECIEŃ

6.04.2024

20.04.2024

MAJ

11.05.2024

25.05.2024

CZERWIEC

8.06.2024

22.06.2024

LIPIEC

6.07.2024

20.07.2024

SIERPIEŃ

10.08.2024

24.08.2023

WRZESIEŃ

7.09.2024

21.09.2024

PAŹDZIERNIK

5.10.2024

19.10.2024

LISTOPAD

9.11.2024

23.11.2024

GRUDZIEŃ

7.12.2024

21.12.2024

 

Rodzaje odpadów, które przyjmuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych:

• papier i tektura;

• metale;

• tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych;

• opakowania wielomateriałowe;

• szkło i opakowania ze szkła;

• bioodpady i odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;

• odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwach domowych;

• popiół z palenisk domowych;

• przeterminowane leki;

• chemikalia;

• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

• zużyte baterie i akumulatory;

• odpady tekstyliów i odzieży;

• zużyte żarówki, lampy fluorescencyjne i świetlówki;

• magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty DVD, CD, kasety VHS);

• opakowania ze styropianu;

•   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany).

•   odpady wielkogabarytowe (odpady w postaci mebli i innych odpadów wielkogabarytowych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie i bezpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w ilości do 200 kg rocznie na każde gospodarstwo domowe);

•   odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości do 500 kg w ciągu roku na każde gospodarstwo domowe z następującym zastrzeżeniem: odpady w postaci lepiszcza oraz materiały z pokryć dachowych w tym papy odpadowej w ilości do 200 kg rocznie na każde gospodarstwo domowe);

•   opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów i motocykli, wózków oraz z pojazdów samochodowych osobowych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Odbiór nie dotyczy opon pochodzących od pojazdów rolniczych, budowlanych, jak również opon z pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony. Z danej nieruchomości zamieszkałej można oddać do PSZOK w ciągu roku kalendarzowego – 4 opony.

 

W PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:

• odpady komunalne zmieszane,

• odpady zawierające azbest,

• elementy ogrodzeń,

• butle gazowe, gaśnice,

• części pochodzące z demontażu pojazdów samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, fotele, elementy karoserii samochodowej, akumulatory),

• oleje silnikowe oraz inne płyny pochodzące z eksploatacji pojazdów,

• odpady w opakowaniach cieknących,

• panele solarne i fotowoltaiczne,

• odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.

 

W PSZOK nie są przyjmowane odpady pochodzące z ogródków działkowych oraz odpady z działalności gospodarczej, w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów został określony w Uchwale nr XXIX/219/20  Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Skrzypczyk

Data wytworzenia:
04 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data publikacji:
04 sty 2022, godz. 14:23

Osoba aktualizująca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data aktualizacji:
08 lut 2024, godz. 14:41