Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Tuszyn

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tuszynku Majorackim przy ul. Starościańskiej prowadzony przez Gminę Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn czynny jest: wtorek 9:00-17:00, czwartek 9:00-15.30 oraz w co drugą sobotę w godz. 9:00-13:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Rodzaje odpadów, które przyjmuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych:

• papier i tektura;

• metale;

• tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych;

• opakowania wielomateriałowe;

• szkło i opakowania ze szkła;

• bioodpady i odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;

• odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwach domowych;

• popiół z palenisk domowych;

• przeterminowane leki;

• chemikalia;

• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

• zużyte baterie i akumulatory;

• odpady tekstyliów i odzieży;

• zużyte żarówki, lampy fluorescencyjne i świetlówki;

• magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty DVD, CD, kasety VHS);

• opakowania ze styropianu;

•   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany).

•   odpady wielkogabarytowe (odpady w postaci mebli i innych odpadów wielkogabarytowych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie i bezpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w ilości do 200 kg rocznie na każde gospodarstwo domowe);

•   odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości do 500 kg w ciągu roku na każde gospodarstwo domowe z następującym zastrzeżeniem: odpady w postaci lepiszcza oraz materiały z pokryć dachowych w tym papy odpadowej w ilości do 200 kg rocznie na każde gospodarstwo domowe);

•   opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów i motocykli, wózków oraz z pojazdów samochodowych osobowych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Odbiór nie dotyczy opon pochodzących od pojazdów rolniczych, budowlanych, jak również opon z pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony. Z danej nieruchomości zamieszkałej można oddać do PSZOK w ciągu roku kalendarzowego – 4 opony.

 

W PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:

• odpady komunalne zmieszane,

• odpady zawierające azbest,

• elementy ogrodzeń,

• butle gazowe, gaśnice,

• części pochodzące z demontażu pojazdów samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, fotele, elementy karoserii samochodowej, akumulatory),

• oleje silnikowe oraz inne płyny pochodzące z eksploatacji pojazdów,

• odpady w opakowaniach cieknących,

• panele solarne i fotowoltaiczne,

• odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.

 

W PSZOK nie są przyjmowane odpady pochodzące z ogródków działkowych oraz odpady z działalności gospodarczej, w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów został określony w Uchwale nr XXIX/219/20  Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Skrzypczyk

Data wytworzenia:
04 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data publikacji:
04 sty 2022, godz. 14:23

Osoba aktualizująca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data aktualizacji:
11 sty 2022, godz. 11:47