Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Tuszyn

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany

– usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
informacja w języku polskim tutaj

informacja w języku ukraińskim

Szczegóły:

Usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś(-aś) do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w twoim kraju? Możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

 

Kiedy możesz uzyskać

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:

oraz przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.

Informację o numerze PESEL, znajdziesz w sekcji Co to jest numer PESEL.

 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub
 • jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego
 •  

  Kto może uzyskać

  Każdy, kto spełnia warunki wymienione w sekcji Kiedy możesz skorzystać oraz:

  • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
  • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.
 •  

  Co musisz przygotować

  Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie. 

  Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć :

  Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

  • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
  •  Wniosek możesz też dostać w dowolnym urzędzie gminy. Możesz też pobrać wniosek w rosyjskiej wersji językowej 
  • Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Jeżeli nie masz takiego dokumentu, to podpisanie przez ciebie wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że twoje dane są prawdziwe.
  • Dane, które wpiszesz we wniosku:
   • imię i nazwisko,
   • data i miejsce urodzenia,
   • kraj urodzenia i obywatelstwo,
   • data wjazdu do Polski,
   • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
   • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
  • Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
  • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
  • adres e-mail, z którego korzystasz.
 •  

  Co musisz zrobić

  Wniosek musisz złożyć osobiście. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

  Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

  Jeśli we wniosku będą jakieś braki – urzędnik poprosi o ich uzupełnienie. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku – jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

  1. Wypełnij wniosek, przygotuj potrzebne dokumenty oraz zdjęcie – szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Na wniosku złóż własnoręczny podpis.
  3. Złóż wniosek w dowolnym urzędzie gminy – szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  4. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.
  5. Otrzymasz wydruk potwierdzenia nadania numeru PESEL.
  6. Jeżeli masz ukończone 18 lat, na wniosku możesz wyrazić zgodę na:
  • wprowadzenie danych (adres e-mail, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych. Informacje o Rejestrze Danych Kontaktowych znajdziesz w sekcji Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych;
  • potwierdzenie profilu zaufanego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co to jest profil zaufany.
 •  

  Gdzie składasz wniosek

  W dowolnym urzędzie gminy. 

  Usługa jest bezpłatna.
  W urzędzie gminy, w którym składasz wniosek odbierzesz dokumenty.

 • Co to jest numer PESEL
  To jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Numer PESEL zawiera:

  • datę urodzenia,
  • numer porządkowy,
  • oznaczenie płci
  • liczbę kontrolną.

  Numer PESEL umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce.

 • Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych

  Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do twoich aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji twoje dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z tobą, by powiadomić cię o:

  • dokumentach gotowych do odbioru, 
  • rozpatrzeniu złożonych wniosków, 
  • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

  Pamiętaj! RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich ma tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. 

 •  

  Co to jest profil zaufany

  Profil zaufany – cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.

  Do czego służy profil zaufany?

  1. W Internecie pełni tę samą funkcję, co dokument tożsamości.
  2. Pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem, który jest równoważny prawnie z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).

  Jeżeli we wniosku zaznaczysz, że chcesz potwierdzić profil zaufany:

  • Na numer telefonu komórkowego podany we wniosku przyjdzie wiadomość SMS z jednorazowym kodem. Kod podaj urzędnikowi.
  • Na podany we wniosku adres e-mail przyjdzie jednorazowy kod, który możesz, ale nie musisz podać urzędnikowi (jeżeli nie możesz odebrać tego kodu, to urzędnik i tak potwierdzi twój profil zaufany).
  • Otrzymasz wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego.
  • Urzędnik poprosi cię o podpisanie zobowiązania, że nie udostępnisz swojego profilu zaufanego innej osobie (na drugim egzemplarzu wydruku).

  Kiedy twój profil zaufany będzie gotowy, otrzymasz dodatkowe informacje:

  • na podany we wniosku adres e-mail, w kolejnej wiadomości, otrzymasz nazwę użytkownika (login) oraz potwierdzenie, że twój profil zaufany jest gotowy;
  • na numer telefonu komórkowego podany we wniosku otrzymasz kolejną wiadomość SMSM z jednorazowym hasłem do aktywacji profilu zaufanego (nie musisz aktywować profilu zaufanego od razu).
 •  

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Krawczyk

Data wytworzenia:
16 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Joanna Krawczyk

Data publikacji:
16 mar 2022, godz. 10:35

Osoba aktualizująca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data aktualizacji:
21 kwi 2022, godz. 09:09