Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Tuszyn

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Skrzynka podawcza

Informacje ogólne jak złożyć dokument w formie elektronicznej

Szanowni Państwo, udostępniamy Państwu trzy możliwości złożenia dokumentu w formie elektronicznej:

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
2. Poczta elektroniczna (E-mail)
3. Nośniki danych.


1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Składanie:
Zgodnie z art 63 § 1 KPA, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) organu administracji publicznej. Podania te muszą być uwierzytelnione poprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu, lub profilu zaufanego ePUAP.
Urząd Miasta w Tuszynie prowadzi ESP na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Potwierdzenie złożenia:
Nadawca składający przesyłkę przez ESP dostaje automatycznie potwierdzenie o odebraniu przesyłki przez Urząd.

Odpowiedź:
Odpowiedzi na pisma złożone do urzędu przez ESP są wysyłane w formie elektronicznej i podpisane podpisem kwalifikowanym. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty wysłania urząd nie otrzyma potwierdzenia doręczenia adresatowi, wówczas odpowiedź zostanie doręczona w formie tradycyjnej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gminy Tuszyn jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do przekazywania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta w Tuszynie, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570).

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miasta w Tuszynie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP pod adresem: 

/UGTuszyn/skrytka

W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy bezpłatnie zarejertować się na platformie ePUAP postępując według wskazówek podczas wykonywania tej czynności:

 

Rejestracja na ePuap

https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta/

Po utworzeniu konta na platformie ePuap mogą Państwo kierować do urzędu pisma za pomocą internetu:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego, do którego mogą być załączone dokumenty w różnych sprawach - jest dostępne pod adresem, przy czym wymaga zalogowania się założonym loginem i hasłem podanym przez Państwa przy rejestracji:

 PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/UGTuszyn

W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu Miasta w Tuszynie na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajtów.

Formularze usług

https://elodzkie.pl/urzad/urzad-miasta-i-gminy-tuszyn

 

2. Poczta elektroniczna (E-mail) 
Składanie:
Wskazaną formą kontaktu z Urzędem Miasta w Tuszynie jest formularz kontaktowy Urzędu dostępny na naszej stronie www.tuszyn.org.pl w zakładce Kontakt.

Pisma złożone tą drogą nie wszczynają jednak postępowania administracyjnego rozstrzyganego w drodze decyzji administracyjnej.

Potwierdzenie złożenia:
Są to przesyłki składane w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, stanowiące jedynie elektroniczną formę kontaktu Państwa z Urzędem.

Również drogą mailową można złożyć skargi i wnioski oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które mogą być składane bez konieczności korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na adres tuszyn@tuszyn.info.pl lub skargiwnioski@tuszyn.info.pl

Odpowiedź:
Odpowiedzi na przesyłki złożone na adres mailowy, są wysyłane w formie elektronicznej na zwrotny adres mailowy Klienta.


3. Nośniki danych 
Przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych dzielimy na:
- przekazane bezpośrednio na informatycznym nośniku danych,
- stanowiące załącznik do pisma przekazanego na nośniku papierowym.
WAŻNE: Dokument elektroniczny doręczany na elektronicznym nośniku danych jest przekazywany wraz z tym nośnikiem. 

Przyjmujemy następujące typy nośników danych:

dysk CD (CD-RW) lub DVD (DVD-RW),

pamięć flash,

dysk USB.

 

Akceptowane są następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:

do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne lub multimedialne- formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf, .pdf, xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, Open XML (.docx, .xlsx, .pptx);

do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .gif, .jpg (.jpeg), .geotiff, .tif (.tiff), .png, .svg;

do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową: .wav, .mp3, .avi, .mpeg, .mp4;

do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z;

do określenia struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego:

do definiowania układu informacji: .xml, .xsd, .gml, .rng;

do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML: .xls, .xslt;

do elektronicznego podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych: XMLsig, .XAdES, PAdES, CAdES, XMLenc.

Inne wymagania:
Nośniki danych przekazane do Urzędu powinny być opatrzone: imieniem i nazwiskiem, oraz adresem korespondencyjnym osoby wnoszącej oraz odpowiednio zabezpieczone.

 

Potwierdzenie złożenia:
Potwierdzeniem złożenia przesyłki przekazanej na informatycznym nośniku danych będzie notatka o przyjętej przesyłce o której mowa wyżej, z naniesioną i wypełnioną pieczęcią wpływu, chyba, że składany dokument jest podpisany podpisem kwalifikowanym. Wówczas poświadczenie przedłożenia zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez doręczającego albo zapisane na dodatkowym informatycznym nośniku danych dostarczonym przez doręczającego. 

Odpowiedź:
Odpowiedzi na pisma złożone na nośniku informatycznym, są wysyłane w formie papierowej na adres zwrotny Klienta.

Jeśli chcesz złożyć dokument na nośniku elektronicznym złóż go w sekretariacie Urzędu Miasta w Tuszynie.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Krawczyk

Data wytworzenia:
10 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data publikacji:
10 sty 2022, godz. 13:27

Osoba aktualizująca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data aktualizacji:
10 sty 2022, godz. 13:31