Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Tuszyn

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o świadczeniach pieniężnych przysługujących z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W dniu 15.03.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

W/w rozporządzenie określa maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jak również warunki przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

Wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Jednakże kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w dwóch przypadkach:

1) konieczności zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;
2) gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Samo świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Podstawa prawna art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
oraz Rozporządzenie:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000060501.pdf


Aktywny druk wniosku o świadczenie 40 zł dziennie za pomoc obywatelom Ukrainy składa się z dwóch części:

  1. wniosku
  2. karty osoby przyjętej do zakwaterowania.

Interaktywny wzór wniosku w PDF

wraz z "Kartą osoby przyjętej do zakwaterowania"

Aktywny formularz jest przeznaczony do bezpłatnego wykorzystania i powielania i udostępniony przez INFOR.

UWAGA! Wypełniony wniosek należy podpisać "odręcznym" podpisem - dlatego nie jest aktywna rubryka: "podpis".

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn.  


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Krawczyk

Data wytworzenia:
17 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Joanna Krawczyk

Data publikacji:
17 mar 2022, godz. 13:35

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Krawczyk

Data aktualizacji:
17 mar 2022, godz. 14:08