Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Tuszyn

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

LXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 26.10.2023 r.

Uchwała Nr LXXXIII/566/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren przy ul. Wysokiej.

-------------------------------------------------------

Uchwała Nr LXXXIII/567/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego część terenu obr. 14 w Tuszynie przy ul. Żeromskiego.

-------------------------------------------------------

Uchwała Nr LXXXIII/568/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego teren dz. 53 obr. 1 w Tuszynie.

-------------------------------------------------------

Uchwała Nr LXXXIII/569/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na kadencję 2024 -2027.

-------------------------------------------------------

Uchwała Nr LXXXIII/570/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi a Gminą Tuszyn, w sprawie ustalenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2929E ul. Długą wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Głuchów”.

-------------------------------------------------------

Uchwała Nr LXXXIII/571/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LXXII/509/2023 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Tuszyn.

-------------------------------------------------------

Uchwała Nr LXXXIII/572/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok.

-------------------------------------------------------

Uchwała Nr LXXXIII/573/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2023 – 2038.

-------------------------------------------------------

Wyniki głosowania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Kudra

Data wytworzenia:
26 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data publikacji:
07 lis 2023, godz. 15:01

Osoba aktualizująca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data aktualizacji:
07 lis 2023, godz. 15:01