Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Tuszyn

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

LVII Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 06.07.2022 r.

Uchwała Nr LVII/414/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06.07.2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tuszyna wotum zaufania.

-----------------------------------------

Uchwała Nr LVII/415/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06.07.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie za 2021 r.

-----------------------------------------

Uchwała Nr LVII/416/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06.07.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

-----------------------------------------

Uchwała Nr LVII/417/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06.07.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za 2021 rok.

-----------------------------------------

Uchwała Nr LVII/418/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06.07.2022 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Tuszyna.

-----------------------------------------

Uchwała Nr LVII/419/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06.07.2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuszyn.

-----------------------------------------

Uchwała Nr LVII/420/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06.07.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat oraz odstąpienia od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuszyn.

-----------------------------------------

Uchwała Nr LVII/421/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06.07.2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu działki 63/6 przy ul. Starościańskiej w Tuszynku Majorackim.

-----------------------------------------

Uchwała Nr LVII/422/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06.07.2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren dz. 58/18, 58/22, 58/23 i w części dz. 58/14 w Tuszynku Majorackim.

-----------------------------------------

Uchwała Nr LVII/423/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06.07.2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren dz. 273/1, 273/2, 273/3, 274/4, 274/5, 274/6, 275 w Głuchowie.

-----------------------------------------

Uchwała Nr LVII/424/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06.07.2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren dz. nr ewid. 491, 492/3 w Górkach Dużych.

-----------------------------------------

Uchwała Nr LVII/425/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06.07.2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren dz. nr ewid. 53 obr.1 w Tuszynie.

-----------------------------------------

Uchwała Nr LVII/426/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06.07.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2022-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

-----------------------------------------

Wyniki głosowania

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Kudra

Data wytworzenia:
06 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data publikacji:
13 lip 2022, godz. 15:25

Osoba aktualizująca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data aktualizacji:
20 lip 2022, godz. 11:36