562 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | BIP - Gmina Tuszyn
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Tuszyn

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Komórka odpowiedzialna : Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

Kto może wystąpić z wnioskiem :

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, (osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00
środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 14:00

Uwagi:

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz

40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach

  • od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,

  • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie urzędu miasta, w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

  • 1 - 31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Organu, który wydał decyzję w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (art. 3 ust.1 i 3, art.5 ust.1)

  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju.

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wymagane dokumenty :

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(źródło : https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego)

oraz załączniki : 

2) Oryginały faktur VAT albo ich kopie,stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Zwrot oryginałów faktur VAT jest możliwy po umieszczeniu odpowiednich adnotacji urzędowych przez upoważnionego pracownika urzędu i ich skopiowaniu.

3) Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosława Szychowska

Data wytworzenia:
23 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data publikacji:
23 cze 2022, godz. 09:35

Osoba aktualizująca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data aktualizacji:
23 cze 2022, godz. 09:35