Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Tuszyn

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wybory Samorządowe


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniajace obwieszczenie z dnia 09 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego. 2024-04-24 13:41:14
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 21 kwietnia 2024 r. 2024-04-22 00:19:19
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie dyżurów w dniach 20-21 kwietnia 2024 r. 2024-04-20 08:25:56
Postanowienie nr 330/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Gminie Tuszyn 2024-04-19 18:40:30
Postanowienie nr 327/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Gminie Tuszyn 2024-04-19 18:39:27
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców w dniu 21 kwietnia 2024 r. 2024-04-15 09:54:38
Postanowienie nr 319/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Gminie Tuszyn 2024-04-15 09:42:17
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego 2024-04-11 09:11:02
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego 2024-04-11 09:09:36
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 08 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r. 2024-04-10 13:28:58
Wyniki w wyborach do Rady Miejskiej w Tuszynie 2024-04-10 10:53:12
Wyniki w wyborach do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 2024-04-10 10:51:28
Wyniki w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego 2024-04-10 10:49:33
Informacja o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Tuszynie 2024-04-06 13:30:20
Informacja dla wyborców z terenu sołectwa Rydzynki oraz Zofiówka o zmianie miejsca głosowania. 2024-04-06 13:29:35
Postanowienie nr 255/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 05 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Gminie Tuszyn 2024-04-06 08:15:50
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 05 kwietnia 2024 r. w sprawie dyżurów w dniach 6-7 kwietnia 2024 r. 2024-04-05 12:56:18
Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Tuszyn wraz z funkcjami. 2024-04-03 10:54:29
Postanowienie nr 188/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 02 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 w Gminie Tuszyn 2024-04-02 16:23:15
Postanowienie nr 167/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Gminie Tuszyn 2024-03-28 15:58:03
Postanowienie nr 166/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Gminie Tuszyn 2024-03-28 15:56:48
Zarządzenie nr 64/2024 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Tuszyn. 2024-03-28 14:52:25
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-28 10:36:52
Postanowienie nr 132/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Gminie Tuszyn 2024-03-25 14:25:30
Postanowienie nr 131/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Gminie Tuszyn 2024-03-25 14:22:44
POSTANOWIENIE NR 140/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-22 14:15:21
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tuszynie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-20 16:36:16
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Tuszyna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-20 16:34:27
Zgłoszenie zamiaru skorzystania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego, organizowanego przez Gminę Tuszyn w dniu Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-19 15:15:59
Organizacja bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców 2024-03-19 15:18:05
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tuszynie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-18 13:34:54
Uchwała Nr 7/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tuszynie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-18 13:33:05
Postanownienie nr 108/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tuszyn 2024-03-18 08:35:47
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie ustalenia zasad losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tuszynie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz informacji o terminie losowania. 2024-03-14 13:39:22
Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 12 marca 2024 r. 2024-03-11 16:54:13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 07 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: 2024-03-08 10:11:20
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach w dniach 06-14 marca 2024 r.. 2024-03-07 10:15:42
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 2024-02-29 16:49:03
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 2024-02-29 16:48:04
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 2024-02-29 16:47:02
Uchwała nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-29 16:42:02
Uchwała nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie opracowanie planu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie na dzień poprzedzający i dzień wyborów związanego z ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Miejskiej w Tuszynie i na Burmistrza Miasta Tuszyna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-29 16:38:41
Uchwała nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia planu działań związanych z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz list kandydatów na burmistrza. 2024-02-29 16:34:08
Uchwała nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach komisji. 2024-02-29 16:27:18
Uchwała nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-29 16:25:04
Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-29 16:23:21
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. 2024-02-27 16:58:11
Postanowienie Nr 83/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-26 16:20:42
Postanowienie Nr 82/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-26 16:19:08
Postanowienie Nr 78/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Tuszyn w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-26 15:20:50
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-21 11:10:13
Postanowienie nr 70/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Tuszyn na stałe obwody głosowania. 2024-02-15 13:58:36
Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 12 lutego 2024 r. o miejscach, na terenie Miasta i Gminy Tuszyn, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r. 2024-02-12 16:18:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 12 lutego 2024 r. zawierające informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-12 16:14:13
Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 lutego 2024 r. zawierające informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łodzi w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: 2024-02-12 14:03:02
Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2024 r. zawierające informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi 2024-02-12 13:00:44
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r 2024-02-02 12:34:29
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 2024-02-02 12:10:41
Postanowienie nr 4/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 08 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Tuszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2024-01-11 09:20:42
Obwieszczenie Nr 24/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim. 2023-12-15 13:27:17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Krawczyk

Data wytworzenia:
15 gru 2023

Osoba dodająca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data publikacji:
15 gru 2023, godz. 13:22

Osoba aktualizująca informacje

Kamil Gorzkiewicz

Data aktualizacji:
15 gru 2023, godz. 13:22