Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Tuszyn

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Emisja obligacji

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Tuszyn  

 

 1. Uchwała o emisji obligacji - UCHWAŁA W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI 

 2. Aktualna uchwała budżetowa i dotycząca WPF, oraz uchwały pierwotne na rok 2023 budżetową i dot. WPF: 
  a) Uchwała_LXVIII_492_ budżetowa na 2023 rok 
  b) Uchwała_LXXXIII_572_zmiana_budżet na 2023 rok_z_26_10
  c) Uchwała_LXVIII_491_Wieloletnia Prognoza Finansowa
  d) Uchwała_LXXXIII_573_zmiana_wpf na 2023-2038 rok_z_26_10

 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki - za przedostatni i ostatni dostępny rok budżetowy
  a) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022

  b) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021

 4. Sprawozdania budżetowe (na koniec lat 2020-2022 oraz III kwartału 2023):

  Rb-NDS kwartalne/roczne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

  Rb-N kwartalne/roczne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

  Rb-Z kwartalne/roczne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

  Rb-27s (zbiorczo) z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

  Rb-28s (zbiorczo) z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
  Rb-Z sp zoz (zobowiązania podległych placówek zdrowia, jeśli JST takie posiada)

  Sprawozdania budżetowe (na koniec lat 2020-2022 oraz III kwartału 2023)

 5. Opinie RIO w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki - za przedostatni i ostatni rok budżetowy, uchwały budżetowej i WPF na bieżący rok (o możliwości sfinansowania deficytu, przedstawionego przez JST w projekcie uchwały budżetowej i w uchwale budżetowej), prawidłowości kwoty długu wydaną do uchwalonego WPF-u, opinii dot. uchwały o emisji obligacji :
  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
   

 6. Informacje o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach
  Informacje o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach

 7. Informacja, jakie kredyty i pożyczki posiada Gmina wg stanu na 30 września 2023 r. (w układzie: instytucja finansująca, kwota zaciągnięta, kwota do spłaty na 30.09.2023, data zaciągnięcia, termin spłaty, rodzaj zabezpieczenia).
  Informacje o kredytach i pożyczkach Gminy wg stanu na 30 września 2023

 8. Informacje o udzielonych poręczeniach (podmiot, kwota pierwotna, okres poręczenia, termin spłaty i czy nastąpiły wypłaty z tyt. poręczenia).
  Informacje o udzielonych poręczeniach 

 9. Uchwała o powołaniu Skarbnika i zawiadomienie o wyborze Burmistrza.

           Uchwała o wyborze Burmistrza

          Uchwała o powołaniu Skarbnika

      10. Załączniki w formie edytowalnej

          


Lista artykułów


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Ożarek

Data wytworzenia:
06 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Joanna Krawczyk

Data publikacji:
06 lis 2023, godz. 17:39

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Krawczyk

Data aktualizacji:
06 lis 2023, godz. 23:05