kliknij aby wyświetlić
-----------------
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


STATUT / STRATEGIE ROZWOJU


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spoełcznych z mieszkańcami Gminy Tuszyn w sprawie projektu "Strategii Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2020 Treść sprawozdania

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2020 

TREŚĆ INFORMACJI

Załączniki nr 1

Załącznik nr 2

Prognoza Oddziaływania na Ochronę Środowiska

 

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia statutow dzielnic Tuszyna  Treść informacji Treść uchwały

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej - Treść strategii Treść listu

 

Statut Gminy Tuszyn został przyjety uchwała VIII/58/03 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12.09.2003 roku.

 Statut Gminy Tuszyn

 

Poniżej prezentujemy dokumenty przedstawiające sytuację społeczno - gospodarczą Gminy Tuszyn, formułujące priorytety, obszary oraz opis działań zmierzających do osiągnięcia harmonijnego rozwoju społecznego i gospodarczego. Plan Rozwoju jest dokumentem, w oparciu o który powinno następować finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuszyn na lata 2008 - 2013 został przyjety uchwała Nr XX/101/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12.06.2008 roku. Plan Rozwoju jest dokumentem, w oparciu o który powinno następować finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

PRL - Rozdziały III-IX
PRL - Rozdział II
PRL - Rozdział I
PRL - Spis treści

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Tuszyn na lata 2008 - 2010 został przyjety uchwała Nr XVII/93/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19.02.2008 roku. Wieloletni Program jest dokumentem formułujacym zadania inwestycyjne gminy na najblizsze lata.

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Tuszyn na lata 2008 - 2010

 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tuszyn na lata 2007 - 2013 została przyjęta uchwałą Nr XIII/70/07 z dnia 28.11.2007 roku. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk) występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne, podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin. 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Tuszynie
Regulamin Pracy Urzędu Miasta w Tuszynie
Strategia Integracji i Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Tuszyn na lata 2007 - 2013
 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Beata Krawczyk [Sekretarz Miasta] dnia 3 czerwiec 2016
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 27 czerwiec 2008 godz. 10:12
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 3 czerwiec 2016 godz. 12:04
Liczba odsłon:
  23086 od 27 czerwiec 2008 godz. 10:12  (średnio 7.91 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl