kliknij aby wyświetlić
-----------------
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie. 16 2019
godz. 23:59

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Mąkoszyn, gmina Tuszyn 26 2019
godz. 23:59

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU W TUSZYNIE w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków  ZIT) 05 2019
godz. 11:30

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 5, miasto Tuszyn 26 2019
godz. 23:59

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -

Informacja z otwarcia ofert dot.  Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie. -

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu na: Termomodernizację budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie -

585932-N-2019 - drugi przetarg TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU W TUSZYNIE w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków  ZIT) 29 2019
godz. 11:30 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl